Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV o o nočním klidu

1.1.2017

Vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru a třídění odpadu

15.4.2014

OZV o vytvoření společného školského obvodu

11.7.2017

Vyhláška o místním poplatku za KO

1.1.2017

Vyhláška o místním poplatku ze psů

1.1.2017

Požární řád obce Poštovice

1.1.2011

Etický kodex

 

Jednací řád

 

Pracovní řád

 

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací