Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet roku 2017

Příjmy                                                                            

       Plán
příjmy od Finančního úřadu  

 2 452 000,- Kč

poplatky od občanů  

122 000,- Kč

příjmy z prodeje pozemků a majetku, dary  

50 000,- Kč

dotace z kraje na činnost (globální dotace), dotace z ÚP  

83 000,- Kč

ostatní příjmy + pronájmy  

451 000,- Kč

Celkem  

3 158 000,- Kč

Výdaje                                                                            

       Plán
Provozní výdaje  

 

- provoz a údržba splaškové kanalizace   

400 000,- Kč

- mzdy zaměstnanců, FO, odvody  

1 326 000,- Kč

- svoz komunálního a nebezpečného odpadu  

170 000,- Kč

- požární ochrana  

60 000,- Kč

- neinvestiční dotace ZŠ a MŠ  

 30 000,- Kč

- veřejné osvětlení  

 90 000,- Kč

- oprava a údržba komunikací  

642 000,- Kč

- ostatní výdaje (pohřebnictví, péče o vzhled obce ....)  

114 000,- Kč

Celkem  

3 158 000,- Kč

Rozpočet roku 2018

Příjmy                                                                            

      Plán
daňové příjmy od FÚ     2 806 000,- Kč
poplatky od občanů        502 000,- Kč
příjmy z prodeje pozemků a majetku, dary         69 000,- Kč
dotace kraj + ÚP        163 000,- Kč
ostatní         47 000,- Kč
Celkem    3 587 000,- Kč

Výdaje                                                                            

      Plán
- pozemní komunikace, komunikace       850 000,- Kč
- školství         30 000,- Kč
- kultura, zájmová činnost, dětské hřiště          46 000,- Kč
- čistička odpadních vod, kanalizace       400 000,- Kč
- státní správa a samospráva, zastupitelstvo     1 239 700,- Kč
- komunální služby a územní rozvoj        791 000,- Kč
- požární ochrana          75 000,- Kč
- veřejné osvětlení          90 000,- Kč
- ostatní (pohřebnictví, krizová opatření ...)          65 300,- Kč
Celkem     3 587 000,- Kč