Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet roku 2019

Příjmy Plán
příjmy od Finančního úřadu

 2 978 000,- Kč

poplatky od občanů

122 000,- Kč

příjmy ze stočného 

420 000,- Kč

dotace z kraje na činnost (globální dotace), dotace z ÚP

75 000,- Kč

ostatní příjmy + pronájmy

358 250,- Kč

Celkem

3 955 250,- Kč

Výdaje Plán
Provozní výdaje

 

- provoz a údržba splaškové kanalizace 

562 000,- Kč

- mzdy zaměstnanců, FO, odvody

1 430 000,- Kč

- svoz komunálního a nebezpečného odpadu

180 000,- Kč

- požární ochrana

195 000,- Kč

- dětské  hřiště

330 000,- Kč

- veřejné osvětlení

 90 000,- Kč

- oprava a údržba komunikací

710 000,- Kč

- ostatní výdaje (pohřebnictví, péče o vzhled obce ....)

458 250,- Kč

Celkem

3 955 250,- Kč

Rozpočet roku 2018

Příjmy Plán
daňové příjmy od FÚ   2 806 000,- Kč
poplatky od občanů      502 000,- Kč
příjmy z prodeje pozemků a majetku, dary       69 000,- Kč
dotace kraj + ÚP      163 000,- Kč
ostatní       47 000,- Kč
Celkem  3 587 000,- Kč
Výdaje Plán
- pozemní komunikace, komunikace     850 000,- Kč
- školství       30 000,- Kč
- kultura, zájmová činnost, dětské hřiště        46 000,- Kč
- čistička odpadních vod, kanalizace     400 000,- Kč
- státní správa a samospráva, zastupitelstvo   1 239 700,- Kč
- komunální služby a územní rozvoj      791 000,- Kč
- požární ochrana        75 000,- Kč
- veřejné osvětlení        90 000,- Kč
- ostatní (pohřebnictví, krizová opatření ...)        65 300,- Kč
Celkem   3 587 000,- Kč