Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > O obci

O obci

Umístění obce

Obec Poštovice leží na severním cípu slánské oblasti hraničící s okresem Litoměřice, na východ sousedící s obcí Kmetiněves, na polední-jižní stranu s Tmání, na západ se Šlapnicemi a na sever již s „litoměřickou" obcí Radešín. Rozkládá se v údolí podél obou břehů Vranského potoka, jež napájí i obecní rybník, který slouží jako požární nádrž.   Vranský potok rozděluje Poštovice na dvě Části. Na menší „panskou" stranu a větší „ selskou".

Počet obyvatel - historie

Roku 1654 je tu 69 strychů orných, jeden statek osedlý a osm prázdných, jedna chalupa osedlá a pět chalup prázdných.

V Poštovicích bylo roku 1707 153 strychů orných.

Při prvním známém sčítání lidu v roce 1854 měly Poštovice 326 obyvatel.

K roku 1889 se v Poštovicích uvádí 59 domů s 380 obyvateli českými, 176 mužů a 204 žen, 376 katolíků, 2 evangelíci a 2 israelité.

V roce 1910 dokonce 496 ! obyvatel.

Dnes je v obci evidováno 94 adres, k trvalému pobytu přihlášeno 212 obyvatel. Jedna z příčin snížení počtu obyvatel je i ta, že obec v 70. letech nebyla určena již k další výstavbě.

Kultura a sport

Poštovice žily v minulých letech sportovním i kulturním ruchem. Už v roce l897 tady byl založen známý spolek Lidumil (zanikl v roce 1951), který měl později až 90 členů. Hrálo se divadlo (dokonce i na dvou jevištích), spolek vystupoval doma i v širokém okolí s recitací a zpěvem.
SK Poštovice válel ve fotbale i hokeji.

V přízemí obecního úřaduje veřejná knihovna, která obsahuje 1100 svazků knih. Pro rekreační sportování slouží dnes v obci dvě travnatá hřiště.

Sbor dobrovolných hasičů  - Historie

Podnět k založení hasičského sboru byl vydán na počátku roku 1904 po vypuknutí několika požárů, při nichž utrpěla obec dosti značnou škodu.

Dně 1. srpna 1904 byla pořádána první výborová schůze. Bylo přihlášeno 23 členů činných a 28 přispívajících, za předsedu zvolen p. Jan Bernášek.

První valná hromada sboru dobrovolných hasičů se konala 9. února 1905. Předsedou zvolen p. Jan Bernášek, velitelem p. B. Rozenkranc, který volbu nepřijal a proto byl zvolen p. Václav Lukáš. Obec povolila na výzbroj maximální obnos 440 korun, proto mohl být vyzbrojen jen 12. členný zásahový sbor.

V roce 2014 oslavil SDH Poštovice 110 let od svého založení.