Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Turistika v okolí obce

Turistika v okolí obce

Chcebuz (Štětí)

Místo
Litoměřice

Stejně jako u mnoha dalších pojmenování našich měst a obcí, tak i zde bude nejlepší otevřít dílo profesora Antonína Profouse "Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny. II. díl. CH…

Více

Radouň (Štětí)

Místo
Litoměřice

Ohledně tohoto zajímavého pojmenování pro obec, jejíž katastr byl osídlen již v neolitu, je třeba nalistovat dílo prof. Antonína Profouse "Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny…

Více

Ovocná alej u Radouně

Místo
Litoměřice

Cesta těmito místy vedla již ve středověku a jejím úkolem bylo spojovat Radouň s Ješovicemi a zejména s Liběchovem, kde sídlilo zdejší panstvo. Kdy přesně byly vysazeny první stromy, tak to nevíme,…

Více

Štětí - Súsošie prvých dvoch československých prezidentov

Místo
Litoměřice
Typ

V areáli, záhrade základnej školy T. G. Madaryka v meste Štětí, je umiestnené zaujímavé súsošie dvoch prvých československých prezidentov Tomáša Garrique Masaryka a Edvarda Beneše. Autorom tohto…

Více

Židovský hřbitov v Radouni

Místo
Litoměřice
Typ

Uvádí se, že zdejší židovská náboženská obec vznikla až v 18. století (uvádí se rok 1780), kdy sem přišli první Židé, ale když se podíváme do starých listin a záznamů, tak o jednotlivých židovských…

Více

Kaple sv. Floriána v Radouni

Místo
Litoměřice
Typ

Podle pověsti se v těchto místech na rozcestí tolika cest nacházela dřevěná Boží muka, ale v I. vojenském mapování z let 1764-1768 a v jeho rektifikaci z let 1780-1783 zde vidíme zástavbu (viz http:/…

Více

Kostel sv. Petra a Pavla, apoštolů v Chcebuzi

Místo
Litoměřice
Typ

Někteří autoři uvažují o tom, že původní chrám Páně mohl být založen již koncem 10. století za knížete Boleslava II., protože sama ves je jmenována v zakládací listině břevnovského kláštera, který tu…

Více

Les Bohra (Bor) u Štětí

Místo
Litoměřice

Mezi Stračím, Brocnem, Tupadly, Želízy a Ješovicemi se již od dávných dob nacházel velký lesní masiv, který byl plný romantických zákoutí v podobě roztodivných skalních útvarů, jež se však staly…

Více

Zámek v Brocně

Místo
Litoměřice
Typ

O existenci Brocna se poprvé dozvídáme v roce 1357, kdy ho rytíř Epík z Hrádku prodal za 700 kop grošů českých pražské univerzitě, která držela toto zboží až do roku 1376. Tehdy ho postoupila…

Více

Zámek v Chcebuzi

Místo
Litoměřice
Typ

Na místě současného zámku se nacházela původně tvrz. Kdy však vznikla, tak to přesně nevíme, ale to se nemusíme divit, protože tolik listin, pozemkových knih, kronik a dalších materiálů se…

Více