Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA > Starostové a kronikáři

Starostové a kronikáři

Starostové v datech

Rok voleb do úřadu Zvolen starostou
1881 p. Rozenkranc st.
1884 p. Antonín Kožíšek
1894 p. Jan Bernášek
1908 p. Rozenkranc
1912 p. Rudolf Dundr
Vznik ČSR  
1919 p. Antonín Vaigl - kandidát za Sociálně demokr. stranu
-jelikož se záhy po zvolení zvdal úřadu, byl zvolen novým starostou I.radní p.Václav Hykyš
1919 p. Václav Hykyš - kandidát za republikánskou stranu
1923 p. Josef Dragoun - kandidát za Agrární stranu
- v roce 1927 se pro nemoc vzdal úřadu
1927 p. Antonín Huml - kandidát za Komunistickou stranu
1928 p. Josef Štumf - kandidát za Komunistickou stranu
- odešel z úřadu před ukončením volebního období
1931 p. Václav Hykyš - kandidát za republikánskou stranu
1932 p. Antonín Lisec - kandidát za Agrární komoru
1946 p. Antonín Oplt - kandidát za Komunistickou stranu
1949 p. Josef Holub - kandidát za Komunistickou stranu
1956 p. Antonín Holub - kandidát za Komunistickou stranu
1990 p. Ing. Jaroslav Růžička
1995 p. Václav Hykyš st.
2009 p. Ing. Karel Koukolíček

Kronikáři v datech

Rok zvolení Kronikář obce
1932 17.10.1932 zvolen první obecní kronikář
p. Eduard Havel - mlynář (narozen 15.5.1861)
30.12.1937 ukončil ve věku 76,5 roku vedení obecní kroniky
1938 p. Oldřich Beneš - rolník
v prosinci roku 1939 ukončil vedení obecní kroniky
1951 6.4.1951 - Jaroslav Dragoun - rolník, zedník, (narozen 17.8.1888)
1952 p. Václav Holub - nar. 3.9.1890, do roku 1962
1963 - 1990 sloučené obce Kmetiněves, Poštovice - p. Josef Holas st.

1991 - dosud

p. Václav Holub, nar. 31.3.1939